SGA Nedir?


SGA nedir?

SGA (gebelik haftasına göre düşük ağırlıkta doğan, small for gestational age)

 • Term veya preterm bebekler için, gebelik haftasına göre doğum ağırlığı ve/veya boyunun toplum ortalamasının -2 SD olması,
 • Term veya preterm bebekler için gebelik haftasına göre doğum ağırlığının 37 hafta (38-42. hafta) doğum ağırlığının 2500 gramın altında olması şeklinde tanımlanabilir.

Yukarıda belirtilen tanımlamaların hepsi SGA tanımı için kullanılmakla birlikte;

 • Gebelik haftası ve cinsiyete göre doğum ağırlığı ve/veya boyunun, belirlenmiş referans toplum verilerine göre -2SD (3.persentil) altında bulunması tanımının kullanılması önerilmektedir.

İntrauterin büyüme geriliği (IUBG) ve SGA farklı anlamları ifade eder. IUBG intrauterin yaşamdaki büyüme hızını tariflerken SGA doğumdaki hacimle ilgilidir.


SGA Nedir?

SGA Nedir?

IUBG tanısı için gebelik süresince en az iki kez kontrolden geçmiş ve bu esnada büyümenin gebelik haftasına göre geri olduğunun gösterilmiş olması gerekmektedir. SGA’da gebelik haftasına göre doğum ağrlığı ve/veya boyunun -2SD altında olması gerekirken, IUBG’li olgularda böyle bir şart söz konusu değildir.

SGA görülme sıklığı

Geniş ölçekli toplum taramaları incelendiğinde SGA sıklığının %5-7.6 arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Boyu kısa çocukların etiyolojik dağılımında SGA %5 oranında yer almaktadır. Preterm bebekler bir kenara bırakılırsa term bebeklerde insidansın %2-2.5 olduğu bildirilmektedir.

Ülkemizde her yıl 1.5 milyon çocuğun doğduğu düşünülürse, SGA insidansının %2,4 olması halinde, heryıl 36.000 SGA’lı çocuğun dünyaya gelmiş olabileceği çıkarımı kabaca yapılabilir. Bu bakımdan Türkiye’de SGA insidansının saptanmasına yönelik yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

SGA nedenleri

Maternal, plasental ya da fetal nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bu nedenler aşağıda sıralanmıştır.

Maternal (anneye bağlı ) nedenler

 • Hipertansiyon, preeklampsi
 • Şiddetli kronik enfeksiyonlar
 • Hipoksi
 • Kronik sistemik hastalık
 • Diyabet
 • Glomerülonefrit
 • Kollajen doku hastalıkları
 • Malignansi
 • Uterus anomalileri
 • Sigara kullanımı
 • Alkol kullanımı
 • Çeşitli ilaçlar (antikoagülan, antikonvülzan, antineoplastik)
 • Narkotik kullanımı
 • Düşük sosyoekonomik durum

Fetal (bebeğe bağlı) nedenler

 • Yapısal kromozom anomalileri
 • Otozomal monozomiler, trizomiler ve delesyonlar
 • Metabolizma bozuklukları
 • Viral, bakteriyel ya da paraziter enfeksiyonlar
 • Kardiyovasküler bozukluklar
 • Gastrointestinal bozukluklar
 • Genitoüriner bozukluklar
 • İskelet displazileri

Plasental nedenler

 • Plasenta anomalileri
 • Kromozom anomalileri
 • Enfarkt, fokal lezyon
 • Anormal yerleşim (plaseta previa gibi)
 • Azalmış plasental kan akımı
 • Plasentanın ayrılması (abrupsio plasenta)
 • Plasental hemanjiom


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno