Serviks Kanseri Tedavi Prosedürü


Serviks kanseri erken tanı konduğunda kür elde edilebilen bir hastalıktır. Tedavi seçimi hastalığın evresine göre yapılır. Erken evre invaziv serviks karsinomlu hastalara (evre IA) total abdominal veya modifiye radikal histerektomi ile yada tek başına radyoterapi tedavisi ile, erken evre IB-IIA da ise hastanın genel durum ve lezyon özelliklerine bağlı olarak küratif radyoterapi veya radikal cerrahi ile, evre IIB ve III hastalar sadece eksternal radyoterapi veya kemoterapi ve brakiterapi ile, evre IVA hastalığı olanlar tüm pelvis eksternal radyoterapi, intrakaviter brakiterapi uygulaması ile tedavi edilmektedirler. Lokal ileri hastalarda radyoterapi tek tedavi seçimidir. Cisplatin ve radyoterapinin eş zamanlı kullanımının, lokal tümör yanıtını ve sağkalımı olumlu yönde artırdığı yapılan çalışmalarda görülmektedir.

Radyoterapideki teknolojik ilerlemelere bağlı olarak, kritik organlara zarar vermeden hedef lezyonlara yüksek dozlar uygulanabilmesi tümör kontrol oranlarını artırmış ve pek çok kanser türünde olduğu gibi serviks kanserinde de radyoterapinin cerrahiye alternatif bir yöntem olarak seçilebilmesine olanak tanımıştır. Serviks kanserinin tedavisinde, definitif radyoterapi küratif bir tedavi seçeneği olarak önemli bir yere sahiptir.

serviks kanseri tedavi

Amerikan Brakiterapi Topluluğu (ABS)’nun önerilerine göre serviks kanserinin definitif radyoterapi seçeneğinde, hem lokal rekürrens hem de komplikasyonlar göz önüne alındığında, eksternal radyo terapiye, mutlaka BRT de eklenmelidir. Çünkü eksternal tedavi ile korunması mümkün olmayan komşu organları koruyarak paraservikal bölgeye 85 Gy’in üstündeki dozların verilmesini mümkün kılar.


Topluluk, eksternal RT ve BRT’nin toplam 8 hafta içinde bitirilmesini önermektedir. Tedavi sırasında verilen aralar ve toplam tedavi süresinin uzaması tümör hücrelerinde akselere repopulasyona neden olmakta ve tedavi başarısızlığına yol açmaktadır. Brakiterapinin vajinal geometrisi uygun hastalarda eksternal RT’den 2–3 hafta sonra başlanması ve haftada bir gün uygulanması ayrıca eksternal RT ile aynı gün uygulanmaması önerilmektedir. BRT uygulamaları genelde 4–6 fraksiyon halindedir.

ilgili konular;


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno