Serviks Kanseri Evreleri


Serviks kanserinin evrelemesinde klinik bulgular göz önünde bulundurularak, Uluslararası Jinekoloji ve Kadın Doğum Doktorları Federasyonu (FIGO) tarafından yayınlanan ve 1995 yılında revize edilen evreleme sistemi kullanılmaktadır. Bu evreleme sistemi aşağıda detaylandırıldığı gibidir.

Serviks Kanseri Evre I

Tümör kesinlikle servikste sınırlıdır. Uterus korpusuna yayılım dikkate alınmamalıdır. Evre IA1 ve IA2 tanısı tercihen konizasyonla çıkarılan, tüm lezyonu kapsayan dokunun mikroskobik incelemesiyle konur.

Evre IA : Tümör sadece mikroskopik olarak görülebilir.


o Evre IA1: Stromal invazyon 3 mm’den küçük ve tümör 7 mm’den geniş değildir.
o Evre IA2: Stromal invazyon 3 – 5 mm arasında ve tümör 7 mm’den geniş değildir.

Evre IB: Servikse sınırlı klinik lezyonlar veya Evre IA’dan büyük preklinik lezyonlar. Bütün gros lezyonlar yüzeyel invazyon olsa dahi Evre IB kanserlerdir.

o Evre IB1: 4 cm den küçük klinik lezyonlar.
o Evre IB2: 4 cm den büyük klinik lezyonlar.

Serviks Kanseri Evre II

Tümör serviksi aşmış, fakat pelvis duvarına ulaşmamıştır. Vajen tutulumu olabilir ancak alt 1/3’e ulaşmamıştır.

Evre IIA: Belirgin parametrial infiltrasyon yok. Vajenin üst 2/3’üne kadar tutulum.
Evre IAB: Belirgin parametrial infiltrasyon vardır, ancak pelvis yan duvarına ulaşmamıştır.

Serviks Kanseri Evre III

Tümör pelvik duvara kadar ulaşmıştır. Rektal muayenede tümörle pelvis duvarı arasında serbest aralık yoktur. Tümör vajen alt 1/3 ünü infiltre etmiştir. Hastalarda hidronefroz ve/veya nonfonksiyone böbrek bulguları vardır.

Evre IIIA : Pelvis duvarına ulaşmamıştır, fakat vajen alt 1/3’ü infiltredir.
Evre IIIB: Tümör pelvis duvarına ulaşmış veya hidronefroz veya nonfonksiyone böbrek vardır.

Serviks Kanseri Evre IV

Tümör gerçek pelvisi aşmış veya klinik olarak mesane ve/veya rektum mukozası tutulumu vardır.

Evre IVA: Tümörün komşu pelvik organlara yayılımı.
Evre IVB: Uzak organlara yayılım.

İlgili Konular;

 


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno