Kombine Oral Kontraseptifler


Pincus ve Chang’ın 1950’li yıllarda oral kontraseptifleri keşifleri doğum kontrolü teknolojisinde büyük bir devrim olup bu metot etkili, kullanımı kolay ve koitus ile ilişkisi olmayan bir teknik olarak insanlığa sunulmuştur. Oral kontraseptiflerin insanda kullanımına ilk kez 1956 yılında Porto Rico’da Edris RicaWiney tarafından yapılmıştır.

Kombine oral kontraseptifler özellikle gelişmiş ülkelerdeki kadınların tercih nedenidir. Ülkemizde KOK (kombine oral kontraseptifler) kullanımı gelişmiş ülkelere nazaran daha düşüktür. Ayrıca ülkemizde KOK (kombine oral kontraseptifler) kullanımını tercih eden kadınlardan büyük oranı ilk yıl kullanımı sonlandırmaktadır. Oysa kombine oral kontraseptifler’lerin etkisi ve geçerliliği sürekli kullanıma bağlıdır. %0,2 ile %0,3 gibi çok düşük oranda gebelik riski taşıyan bu ilaçların gelişmiş ülkelerdeki tercih yüzdesi 6 iken bu oran ülkemizde %4, 7 seviyelerindedir.

Kontraseptif ilaçlar ethynyl estradiol veya mestreanol şeklinde östojen ve norethindrone, norethindrone acetate, levonorgestrel, desogesterel, norgestimate bileşenlerinden oluşan progestinler içerir. Son yıllarda bu bileşenlerin oranının düşürülmesiyle birlikte kombine oral kontraseptifler kullanımında önemli bir artış görülmüştür. Diğer yandan, Aile Planlaması uygulamalarına karşı bilinçli yaklaşımlar da kombine oral kontraseptifler kullanımını tetikleyen nedenlerden biridir.


Oral kontraseptifler’ler doğru şekilde kullanıldıklarında % 99’un üzerinde koruyuculuk oranlarından bahsedilmektedir. Olağan kullanımdaki başarısızlık nedenlerinin başında kullanıcı uyumsuzluğu gelmektedir. Kullanıcılar hap alma konusunda iyice bilgilendirilir ve hap alma alışkanlıklarını güçlendirmeye yönelik danışmanlık hizmeti alırlarsa yöntemi daha başarılı şekilde ve uzun süre kullanırlar. Mükemmel kullanıcılarda ilk kullanım yılında 1000 kadında 1 tanesinde gebelik saptanmıştır. Tipik kullanıcılarda başarısızlık oranı %5’dır.

Başarısızlığı etkileyen faktörlerin başında kullanıcıların motivasyonu ve hapların unutulmadan alınması gelir. İstenmeyen gebeliği önlemede oldukça etkili olan oral kontraseptifler’lerin de kullanım talimatı noktasında önemli kriterleri vardır.

ÖNEMLİ: Oral kontraseptifler’ler 35 yaş üstünde ve günlük 1 paket kadar sigara içen kadınlara, gebelere, migren rahatsızlığı olanlara, doğum sonrası emziren annelere (ilk 6 hafta için), hipertansiyon rahatsızlığı olan kadınlara tavsiye edilmez. Ayrıca kalp krizi riski taşıyan ve sürekli rahatsızlığı olan kadınların da bu ilaçları kullanmaları önerilmemektedir.


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno