İnfertilite

Tiroid Otoantikorları ve Kadın İnfertilitesi

Fertilizasyon, implantasyon ve plasental gelişimin üreme sürecinde, immünolojik faktörler önemli rol oynar. Üreme başarısızlığında, tiroid otoimmünitesi teşhisinde tiroid otoantikorları denilen Anti-TPO (anti-mikrozomal) ve Anti-T (anti-tiroglobulin) antikorlar da ölçülmektedir. Bu antikorların yüksek ölçülmesi tiroid hastalığının otoimmun denilen bağışıklık sisteminin bozukluğuna bağlı ortaya çıktığını göstermektedir. …

Diabetes Mellitus ve Erkek İnfertilitesi

Diabetes mellitus ve erkek infertilitesi Diyabetin belirgin komplikasyonlarının yanı sıra, erkek üreme fonksiyonları üzerindeki etkisi her geçen gün önem kazanmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar özellikle diyabetik erkeklerde, subfertilite/infertilite olgularının oldukça sık görüldüğü yönündedir. 2009 yılında yapılan bir istatistik çalışmasında diyabetik erkeklerde subfertilite …

Klomifen Sitrat (Klomen) ile Yumurtlama Tedavisi

Ovulasyon indüksiyonu nedir? Kullanılan ilaçlar ile yumurtlamanın uyarılmasını, yumurtlama miktarının arttırılmasını ve bu sayede hamile kalma ihtimalini yükseltmeyi amaçlayan yumurtlama tedavisi yöntemidir. Ovulasyon bozuklukları, infertil kadınların %18-25’inde görülür. Bu kadınların çoğunda adetin, 35 gün ile 6 ay arası uzunlukta meydana geldiği, adet …

Kadın İnfertilitesi ve Nedenleri

İnfertil bir çifte yaklaşımda, kadın faktörünün değerlendirilmesi tanı ve tedavide önemli bir unsurdur. Kadın infertilitesi nedenleri kadın anatomisi ve fizyolojisi ile ilişkilidir. Kadın infertilitesi nedenleri ve insidansı aşağıdaki gibi sıralanabilir: Ovulatuar disfonksiyon  ( yumurtlama bozukluğu) %30-40 Tubal ve peritoneal patolojiler %35- 40 …

İnfertilite (Kısırlık) Nedenleri

Dünya Sağlık Örgütü, bireylerin iki yıl boyunca korunmaksızın ve düzenli olarak cinsel ilişkiye girmelerine karşın gebelik oluşmaması durumunu kısırlık (infertilite) olarak adlandırmaktadır. Kısırlık sorunu, %30 oranda erkeklerde, %30 oranında kadınlarda ve %30 oranında hem erkeklerde hem kadınlarda saptanmış, ancak ailelerin %10 oranında ise yapılan birinci basamak …
mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno