Gebelik Testleri

Hamilelik Belirtileri Nelerdir?

Hamilelik belirtileri nelerdir? Hanımlar, hamile olduğunuzu düşünüp, emin değilseniz eğer, hamileliğin beraberinde getirdiği belirtileri, takip etmeli ve araştırmalısınız. Hamilelik belirtileri nelerdir? Diyen hanımlarımız için hamilelik belirtilerini derledim. Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik bekleyen hanımların birçoğu son adet dönemi, gecikir gecikmez hemen hamilelik testine …

Ultrasonografi Hakkında Kısa Bilgi

Ultrasonografi hakkında kısa bilgi Ultrasonografi, ulaşılması kolay ve radyasyon etkisi olmayan noninvaziv bir tekniktir. Transvajinal (TV), transabdominal, transperineal ve transrektal yaklaşımlar ile uygulanabilir. Uterusun myometrium, endometrium tabakaları, organ dış konturu, overler ile birlikte diğer pelvik ve abdominal organlar incelenebilir. Pelvik kitlelerin orijini …

Nukal Translüsensi (NT Ölçümü) Ense Kalınlığı Testi

Nukal translüsensi NT ölçümü ense kalınlığı testi Ense kalınlaşması ya da nukal kalınlık gibi kavramları, Doktor Langdon Down 1866 yıllarında gözlemlenen ve tarif edilebilen Down Sendromunda çocuklarda ense gövde yapılarına göre daha çok kalın olması görüşü Fraser ve Mitchel’in 1876 yıllarında böyle …

Nazal Kemik (NB) Taraması

Nazal kemik (NB) taranması Nazal kemik ultrasonografik trimesterlerde fetüsün burun kemigi olup olmadığını gözlenmesidir. Geçmişten günümüze kadar yapılan tüm araştırma çalışmalarında, trizomi 21 taranmasında burun kemiği incelemelerinde yüksek sensitiviteye sahip olduğu invazif test ihtiyaçlarının azaldığı görülmüştür. Gebeliğin 9-24’üncü haftalarında radyografik ve histolojik …

Ductus Venosus Doppleri (DV)

Duktus Venosus Doppleri, kısaca fetüse giden kan akımını gösterir. Kan akışının aksaması, azalması veya olması gerekenden farklı bir yol izlemesi bebeği hayati olarak tehlikeye sokar. Damarlardaki direnç yükselişi kan akışındaki azalmanın belirtisidir. Bunun yanında bebekle plasenta arasında göbek kordonu içerisindeki umbilikal arter, …

Baş ile Popo Mesafesi Ölçümü ve Hafta Hafta CRL Değerleri

Baş ile popo mesafesi ölçümü ve hafta hafta CRL değerleri CRL değerlendirmesi, 11-13+6 gebelik haftalarında fetus nötral pozisyondayken, mid-sagittal düzlemde baş ile popo arası mesafesi ölçülerek yapılılır. Son adet tarihine göre beklenen ve CRL ölçümüne göre belirlenen gebelik haftalarının karşılaştırılmasıyla fetusta büyüme …

Histerosalpingografi (HSG) Nedir?

İyotlu pozitif kontrast madde kullanılarak uterin kavite ve fallop tüplerinin açıklığını gösteren floroskopik bir görüntüleme yöntemidir. Kadın infertilitesinin oluşum ve gelişim değerlendirilmesinde primer yöntemdir. Endometrial tümör görüntülemede yeri yoktur. Menstrüel siklusun (adet) 7-14. günleri arasında uygulanır. Servikal kanalın kateterizasyonunu takiben suda erir iyotlu …

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Nedir?

Manyetik rezonans görüntüleme (mgr veya mr), radyofrekans dalgaları kullanılarak görüntü elde edilen, günümüzde halen yumuşak doku rezolüsyonu en yüksek olan görüntüleme yöntemidir. MRG‘de görüntü oluşturmak için radyo dalgası (RF pulsu) ve sinyal kaynağı olarak insan vücudunda özellikle su ve yağ dokusunda bol …

FHR (Fetal Kalp Hızı) Sinyali Nedir?

FHR fetal kalp hızı sinyali nedir? Anne karnındaki bebeğin durumunu takip etmek için gebe kadının karnına yerleştirilen cihazlar ile gebelik döneminde ve doğum eylemi sırasında kalp hızını ölçme işlemine fetal monitorizasyon denir. Fetoskop, doppler, elektronik fetal monitorizasyon, internal fetal monitorizasyon telemetrik monitorizasyon …

Amniyosentezin Riskleri ve Yan Etkileri Nelerdir?

Amniyosentez prenatal girişimler işlemler içerisinde en az komplikasyon oranına sahip olsa da kusursuz değildir. İşlemi yapanın deneyimiyle komplikasyonlar azalır, oran yaklaşık %1’ dir. Fetal Kayıp: Genel kanı amniyosentezin fetal kayıp oranını %1 arttırdığıdır. İleri anne yaşı, amniyotik sıvı sızıntısı, vajinal kanama ve operatörün …

Hamilelik Dönemi Kan ve İdrar Testleri

Hamilelik dönemi kan ve idrar testleri İlk prenatal takipten itibaren laboratuvar testleri yapılmalıdır. Bu testler genellikle idrar ve kan testlerinden oluşmaktadır. Tam idrar testinde; bakteri varlığı, albümin, glikoz, keton cisimcikleri açısından izlenir. Kan testinde; olarak tam kan sayımı (hemoglobin, hematokrit, eitrosit, lökosit …

NonStress Test (NST)

Nonstress test nedir? Nonstress testi (NST) bebeğinizin hareketleri ile kalp atım hızı arasındaki ilişkiyi gösteren bir testtir. Testin amacı bebeğinizin iyilik durumunu saptamaktır. Bu test fetüsün merkezi sinir sistemi sağlam ise ve bebek yeterince oksijenleniyorsa, hareket ettiğinde kalp atım hızında artış olur …

Amniyosentez Nedir? Nasıl Yapılır?

Amniyosentez nedir ve nasıl yapılır? Amniyosentez kromozomal ve biyokimyasal bozuklukların antenatal tanısı için amniyotik sıvı ile bu sıvıya dökülen hücreleri incelemek için amniyotik sıvıdan örnek alınmasıdır. Gebeliğin 16 haftalarından sonra uygulandığı için amniyotik sıvı uterus içi hacmine kontraksiyonlara yol açabilecek kadar değişmemiş …
mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno