Hepatit C Virüsü ve Gebelik


Hepatit c virüsü ve gebelik

Hepatit C virüsü, akut hepatit vakalarının %20’sinden, kronik hepatit vakalarının %70’sinden son evre siroz vakalarının %40’ından, hepatosellüler karsinomların (karaciğer kanseri) %60’ından ve karaciğer organ nakillerinin %40’ından sorumludur. Hepatit C virüsü dikey olarak fetüse geçer. Dikey geçiş hakkındaki bilgiler virüsün genomunun tanımlanması ve PCR testlerinin geliştirilmesini takiben çok hızlı bir şekilde artmıştır.

Hepatit C virüsünün gebelik üzerine etkisine dair bilinenler çok azdır. Kadınların çok büyük bir kısmı belirti göstermez. Her ne kadar çok az olguda çalışma yapılmış ise de hepatit c virüsü enfeksiyonlu gebe kadınlardaki kötü gebelik sonuçlarında bir artış gözükmemektedir. Gebelikte hepatit c enfeksiyonun teratojenik bir sendromla birlikte oluşu rapor edilmemiştir. Hepatit c virüsünün bebeğe geçişi, ortalama %10 dolaylarındadır. Kronik hepatit c enfeksiyonu ile komplike gebeliklerde HCV-RNA’nın maternal-fetal geçişi %85’in üzerindedir.

Akut hepatit c virüsü enfeksiyonu yetişkinlerde büyük bir oranda kronik hepatit ile sonuçlanmaktadır. Gerçekten de hepatit c virüsü enfeksiyonunun en dikkati çeken yönü yüksek direnç hızı ve kronik karaciğer hastalığına yol açmasıdır. Mevcut veriler olguların %80’inde kronik hepatit, %10 35’inde siroz geliştiğini ortaya koymaktadır. Son bir çalışma ise, beraberinde HIV enfeksiyonunun bulunuşu halinde hastalığın şiddetinin arttığını ve siroza gidişin hızlandığını göstermiştir. Yenidoğan veya anne karnında enfeksiyonu olan bebeklerde de sonuç, muhtemelen aynı şekilde olacaktır.


Hepatit C virüsü bulaşma ve klinik bulgular

Hepatit c virüsünün temel bulaşma yolu sindirim dışıdır. Tükrük, idrar ve semen vücut sağlılarında virüs’ün bulunması temas ve ilişki girme gibi yollarla bulaşabileceği düşünülmektedir. Hepatit c virüsünün de Hepatit B gibi aile içi bulaşması söz konusudur. Gebelik döneminde hepatit c virüsü dikey olarak geçişi gebeliğin başlangıcında, uterus içerisinde, gebelik süreci ve emzirme dönemlerinde olabilmektedir. Ancak oluş mekanizması, zamanın tam kesin olarak bilinemiyor. Dikey geçiş riskleri %5

Hepatit C virüsü tanısı

Hepatit c virüsü enfeksiyonunun tanısı; virüse karşı gelişmiş antikorların ya da doğrudan vireminin gösterilmesi ile yapılmaktadır. Günümüzde hepatit c virüsü tanısı için kullanılan testler; virüse karşı oluşan antikoru gösteren Anti hcv testi ve viral RNA‘nın araştırılmasıdır. Aktif bir enfeksiyonun varlığı ise hepatit c virüsü RNA pozitifliği ile gösterilir. Akut hepatit enfeksiyonun doğal seyrinde hastaların yaklaşık %10-20’sinde iyileşme oluşur.

Hepatit C virüsü tedavisi

Hepatit c virüsü tedavisinde antiviral tedavinin amacı viral replikasyonun baskılanması ve kronik hepatitin yatışması sağlanarak, siroz ve karaciğer kanseri gibi geç komplikasyonlarının önlenmesidir. Hepatit c virüsü enfeksiyonu bulaştığında geri dönüşün olmaması, kesin tedavi yöntemi ve koruyucu aşıların bulunmamasından dolayı korunma yolları öğretilerek yaygınlaştırılması büyük önem kazanmakta. Bu sebeple özellikle aile hekimliğinde görev alan ve diğer sağlık birimlerinde çalışan hemşirelerin adölesan dönemdeki bireylere, risk grubunda bulunan bireylere gerekli hijyen kuralları ve korunma yolları konusunda danışmanlık sağlamaları önemlidir. Günümüz şartları ile vericiler rutin bir şekilde taranması, transfüzyona bağlı hepatit c virüsü enfeksiyonu azaltılabilmesine karşın, hepatit c virüsü tarama testlerinde 52 günlük pencere dönemindeki kişilerin saptanamaması, bu biçimde bulaşımı tümüyle ortadan kaldıramamış olması sebebiyle bu dönemde içinde bulunan risk gruplarına yönelik hemşirelerin bilgi ve eğitim vermesi önem kazanmaktadır.


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno