Hamilelikte Sigara İçmenin Bebek Sağlığına Zararları


Hamilelikte sigara içmenin bebek sağlığına zararları

Hamilelikte sigara içmenin bebek sağlığına zararları

Sigara öylesine büyük bir halk sağlığı sorunudur ki, çocukları için her türlü fedakarlığı yapabilen anneler bile hamilelikte sigara kullanımı alışkanlıklarından vazgeçememektedirler. Annelerin sigara içiminin bebeğe olan etkileri üzerine 1950’lerden beri yoğun bir şekilde çalışılmaktadır.

Çok sayıda çalışma, gebelik döneminde sigara içiminin doğum öncesi ve doğum sonrası gelişimi olumsuz yönde etkilediğini, daha yüksek fetal mortalite, morbidite ve bilişsel gelişim geriliğine neden olduğunu ortaya koymuştur.

 


 

Hamilelikte sigara içmenin bebeğe zararları;

  • fetal toksisite,
  • nörotoksisite,
  • Down’s Sendromu,
  • intrauterin ölüm
  • deformite gelişmesidir.

Hamilelikte sigara tane sayısının artması, sigara içme süresinin uzaması, aynı ortamda başka kişilerin de sigara içmesi fetüsün ve yenidoğanın gelişme geriliği riskini daha da arttırmaktadır.

Sigaranın Bebek Merkezi Sinir Sistemi Üzerine Olan Etkileri

Gebelikte sigara içilmesi fetüs beyninde asetikolin sentezi olmadığı bu dönemde nikotine maruz kalmasına neden olur. Bu durum nöronların çoğalma sürecini erken sonlandırır ve farklılaşma sürecini erken başlatır. Buna bağlı olarak beynin bazı bölgelerinde nöron sayısı olması gerekenden daha az olur.

Sigaranın Fetal Büyümeye Olan Etkileri

Büyüme, herhangi bir organizmanın boyutları ve kitlesindeki artış olarak tanımlanır. Gelişme ise; farklı biyolojik yapıların farklı işlevleri kazanmasını ifade eder. Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesinde çeşitli antropometrik ölçümler kullanılmaktadır. Bu ölçümlerin başında ağırlık, boy ve baş çevresi ölçümleri gelmektedir.

Prenatal dönemde çevresel sigara dumanına maruz kalan bebeklerin baş çevresinde ve tüm fetal uzunluklarında azalma görülmektedir. Çok sayıda çalışma gebelikte sigara içmenin doğum öncesi ve sonrası gelişimi olumsuz yönde etkilediğini, daha yüksek fetal mortalite, morbidite ve bilişsel gelişim geriliğine neden olduğunu ortaya koymuştur. Sigara yüzünden oluşan kronik hipoksi kemik matriks sentezinin supresyonuna neden olabilmektedir. Sigara kullanımı öncelikle plasentayı etkileyerek fetüsün intrauterin büyümesini engellemekte ve düşük doğum tartılı bebekler meydana gelmektedir. Sigaranın vazodilatöraminleri azaltarak dokularda hipoksiye ve beslenme azlığına sekonder değişiklikler yaptığı ve organ disfonksiyonlarına yol açtığı iyi bilinmektedir.

Sigara dumanındaki karbonmonoksit, içilen paket başına kandaki karboksihemoglobin düzeyini de %4-5 oranında artırmaktadır. Karbonmonoksit kandaki oksijene güçlü bir şekilde bağlanarak, fetüse alyuvarların oksijen taşımasına engel olur. Bu durumda taşınan oksijen miktarı ve fetüs için serbest kalan oksijen basıncı azaldığı için içici annelerdeki hipoksik etkiler fetüste artmaktadır.

Yapılan insan çalışmalarında fetal karboksihemoglobin seviyesinin maternal karboksihemoglobin seviyesinin üzerine çıktığı bunun da göreceli olarak fetüsün daha uzun süre karbosihemoglobinin etkilerine maruz kaldığı görülmüştür. Fetüste hipoksik etkilere ek olarak gebenin sigara içmesi yine gebenin E vitamini tüketimini arttırır. Böylece peroksit üretiminde aşırı bir artış ve prostasiklinde de azalma meydana getirir. Prostasiklin eksikliği trofoblast bazal laminanın kalınlaşmasına ve uteroplasental yetmezliğe yol açarak fetüsün büyüme ve gelişmesinde yetersizliğe neden olmaktadır.

Fetüsün büyümesinde yetersizliğe neden olan bir diğer faktör de sigaranın içinde buluna kadmiyum ve siyanidtir. Kadmiyum, gebelik döneminin alloenzimi olan çinkonun kullanımını engelleyerek intrauterin gelişme geriliğine (IUGR) neden olur. Siyanid ise; fetüsün hücrelerinin gelişimine direkt toksik etki ederek fetüsün büyüme ve gelişmesinde geriliğe yol açar. Sigara bu fetal etkilerine ilaveten içerisinde bulunan nikotinin etkisiyle umblikal ve uterin arterlerde vazokonstrüksiyon yaparak fetüs/plasenta oranını azaltıp fetüsün boy, kilo, baş çevresi gibi ölçümlerinde büyüme ve gelişme geriliğine neden olabilmektedir.

gebelikte sigara içmenin bebeği zararları

gebelikte sigara içmenin bebeği zararları

Fetüsün Doğum Ağırlığı

Büyüme ve gelişmelerin diğer göstergelerinden biri olan doğum ağırlığı yenidoğan döneminde mortalite riskini arttıran önemli faktörlerdendir. Miadında doğan bebeklerin 3’te 2’sinin ağırlığı 2,7 ile 3,8 kg arasındadır. Ortalama doğum ağırlığı;

  • kızlar için 3300,
  • erkekler için 3500 gr’dır.

Normalin en alt sınırı 2500 gramdır. Doğum ağırlığı 2500 gr’dan az olan bebeğe düşük doğum ağırlıklı (DDA) bebek denir.

Gebelikte sigara kullanımı öncelikle plasentayı etkileyerek fetüsün intrauterin büyümesini engellemekte ve fetüsün DDA’lı doğmasına neden olmaktadır. Sigaranın vazodilatöraminleri azaltarak dokularda hipoksiye ve beslenme azlığına sekonder değişiklikler yaptığı ve organ disfonksiyonlarına yol açtığı bilinmektedir. Bebeğin DDA’lı doğmasına sigaranın içindeki nikotin ve karbonmonoksit neden olmaktadır.

Şanlıurfa’da yapılmış bir çalışmada annesi gebeliğinde günde ortalama 10 sigara kullanan yenidoğanın ağırlığı annesi gebeliğinde hiç sigara kullanmamış yenidoğanın ağırlığından 250 gr daha az bulunmuştur. Bununla birlikte annesi ağır sigara kullanıcısı olan yenidoğanlarda DDA riski 2 kat, erken doğum riski 1,5 kat, gestasyonel yaşa göre küçük bebek (SGA) olma riski 3 kat artmıştır.

Fetüsün Boy Uzunluğu

Fetüsün boy uzunluğu; iskelet sistemi ile iç salgı bezleri arasındaki etkileşim ile düzenlenir. Büyümenin ve gelişmenin temel parametrelerinden biri olan fetal boy uzunluğu, özellikle intrauterin 18-22. haftalar arasında en hızlı büyümesini gerçekleştirir. Perinatal dönemde fetal boy uzunluğu gelişimini annenin sigara içmesi olumsuz olarak etkilemektedir.

Fetüsün Baş Çevresi

Baş çevresi büyüklüğü, beyin büyüme ve gelişmesini yansıtır. Fetal dönemin sonuna doğru ve doğumdan sonra baş vücudun en hızlı büyüyen bölümüdür. Beyin gelişimi, intrauterin dönemin ilk 10 haftalık organogenezis sürecinde başlar ve gelişimini en geç tanımlayan organdır. Bu dönemlerde annenin sigara içmesi veya sigara dumanına maruz kalması beyinde hipotalamus ve prefrontal korteks gelişimini olumsuz etkileyerek baş çevresi ölçüm değerini düşürebilmektedir.

İlgili Konular;


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno