Hamilelikte Şiddet, Trafik Kazası ve Yaralanma Sonrası Travma


Hamilelikte şiddet

Hamilelikte şiddet

İnsanlığın başlangıcından itibaren her toplumun ana unsuru kadındır. Ancak kadınların toplumsal statüsünün düşük olması, sosyal, ekonomik, psikolojik güç dengesizliğine yol açmakta ve kadının şiddete uğraması için zemin hazırlamaktadır. Kaynaklarda kadının gebe kaldığında aile içi şiddete uğrama riskinin arttığı belirtilmektedir. Hamilelik sürecinde meydana gelen travmanın, yüzyıllardır süregelen kendine özgü zorlukları vardır. Uterusa ateşli silah yaralanmasından bahsedilen 1600’lü yıllardaki ilk rapordan beri, teşhis, yönetim, prognoz ve sonuçlar açısından tartışmalar devam etmektedir.

Travma gebe kadınlarda obstetrik olmayan nedenlerle meydana gelen ölümlerin en önemli nedenidir. Kazayla ve travmayla meydana gelen yaralanmalar tüm gebeliklerin yaklaşık %6-8’ini komplike etmektedir. Tüm gebe kadınların %0.5’inin, çoğu travma sonucu olmakla birlikte, yoğun bakım ünitesine kabulleri gerekmektedir. Küçük travma sonrası obstetrik komplikasyonların nedeni, uterusa olan direk travmalar özellikle 35. haftadan büyük gebeliklerde önemli bir risk faktörüdür.

Gebelik hakkında ambivalan duygular yaşanması, ekonomik baskılar, cinsel isteğin azalmasından dolayı; kadınların şiddete uğrama riski gebelik döneminde artar.


Gebelerde aile içi şiddetin tanısı ve görülme sıklığı ile ilgili pek çok çalışmada; düşükle gelen kadınlarda anamnez ve muayenede aile içi şiddetin sorgulanması önerilmektedir. Gebelik sırasında fiziksel şiddet sonucu; I. ve II. trimestir kanamaları, fetusta kırıklar, uterus, akciğer ya da dalak rüptürü, düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma, düşük yapma, ölü doğum, erken doğum gibi komplikasyonlar ortaya çıkmakta ve bu gebeler, prenatal bakımı geç almaktadırlar. Ayrıca istenmeyen gebelikler de artmaktadır. Gebelikte şiddetin neden olduğu aşırı stres ve anksiyete yine erken doğuma ve fetusta gelişme geriliğine yol açabilmektedir.

Hamilelikte emniyet kemeri

Hamilelikte emniyet kemeri

Günümüzde kadınlar gebelik süresince araç kullanmaktadırlar. Hamilelikte trafik kazaları sonrasında görülen yaralanmalar anne ve fetus yaşamını tehdit eder. Emniyet kemeri takılmasının, fetus ve anne açısından etkinliği değişik çalışmalar ile araştırılmıştır. Doğru olarak takılmış olan emniyet kemerinin kaza anında gebenin ön camdan çıkmasını önlediği bildirilmiştir. Üç nokta destekli emniyet kemerleri travma anında kuvveti daha geniş bir alana yaymaktadır. Ek olarak gövdenin pelvis üzerinden fleksiyona gelmesini önleyerek uterus üzerindeki kompresyon kuvvetlerini azaltmaktadır. Üç nokta destekli emniyet kemeri kullanıldığı zaman fetus ölüm oranının %8’e indiği bildirilmiştir. Emniyet kemerlerinin gebeliğin her döneminde kullanılması gerekmektedir. Doğru olarak kullanılır ise etkindir. Omuz kayışı (iki) göğüs arasında olmalı, alt kayış ise pelvisin alt kısmından geçmelidir.

Değişen yürüyüş mekanizması ve dengenin korunmasındaki güçlük nedeniyle özellikle hamilelikte düşme sık olarak görülür. Annede meydana gelen pelvis kırığı direkt travma ile fetus kafa kemiklerinde kırıklara ve intrakranial hemorajiye neden olmaktadır. Gebelerin merdiven inerken ve çıkarken dikkatli olmaları önerilir. Ortopedik ve alçak topuklu ayakkabılar güvenli ve rahat bir yürüyüş için tercih edilmelidir.


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno