Hamilelik Dönemi Kan ve İdrar Testleri


Hamilelik dönemi kan ve idrar testleri

İlk prenatal takipten itibaren laboratuvar testleri yapılmalıdır. Bu testler genellikle idrar ve kan testlerinden oluşmaktadır. Tam idrar testinde; bakteri varlığı, albümin, glikoz, keton cisimcikleri açısından izlenir.

Kan testinde; olarak tam kan sayımı (hemoglobin, hematokrit, eitrosit, lökosit ve plateletler), Rh faktörü, kan grubu, rubella, hepatit-b, hepatit-c, VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) ve VDRL-RPR (Venereal Disease Research Laboratory Rapid Plasma Reaginest) testleri yapılır.

İlişkiye girerek bulaşan enfeksiyonlar yönünden değerlendirilme yapılmalıdır. Servikal smear alınmalıdır.


Tam kan sayımı: Tam kan sayımı akyuvarlar (lökosit), alyuvarların (eritrosit) sayısı ve hematokrit (kanın şekilli elemanları ile sıvı kısmı arasındaki oran) oranıyla ilgili bilgi verir. Eğer lökositlerin sayısı fazla ise enfeksiyon (iltihap) bulunabilir. Eritrosit sayısı ya da hemoglobin ve hemotokrit düzeyi düşükse anemi (kansızlık) olabilir.

Kan grubu ve RH faktörü: Kan grubu ve Rh faktörünü belirlemek, bebekte kan uyuşmazlığının yol açabileceği soranların önlenmesi ya da tedavisinde önemlidir. Eğer annenin kan grubu Rh (-), babanınki Rh (+) ise bebeğin kan grubu da Rh (+) olabilir. Eğer bebeğin kan grubu Rh (+) ise mutlaka anneye doğumdan sonra 72 saat içinde “RoGam” denen bir iğne yapılması gerekir. Bu durum ilk doğumlarda sorun yaratmaz. Ancak 2. doğumdan sonra bebekte kan uyuşmazlığına bağlı sorunlar oluşur. Yapılan bu iğne ile bir sonraki gebeliğin bebeği kan uyuşmazlığına bağlı soranlardan korunmuş olur.

İdrar testleri: Gebelikte idrar analizi ve idrar kültürü yapılmaktadır. Bu testler böbrek fonksiyonları ve idrar yolu enfeksiyonları hakkında bilgi verir. Ayrıca tam idrar testi ile amaçlananlar;

  • Çok fazla bulantı ve kusma gibi sorunları olan anne adaylarının genel beslenme durumlarını göz önüne alarak değerlendirmek (idrar içinde aseton/keton çıkması açlığa işaret etmekte ve açlık derecesi doğru orantıda olarak keton pozitifliği artmaktadır),
  • İdrarda proteinin varlığını ortaya çıkarmak (idrarda protein varlığı gebelik zehirlenmesinin bulgusu olabilir),
  • Anne adaylarının yeterince su içip içmediği konusunu değerlendirmek (yetersiz miktarda su içildiği taktirde idrarın rengi koyulaşmakta olup yoğunluğu artmaktadır).


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno