Gebelikte Göz Sağlığı ve Şikayetleri


Gebelikte göz sağlığı ve göz şikayetleri

Gebelik göz sağlığı ile ilgili değişikliklerin ortaya çıkmasına sebep olabildiği gibi, var olan durumların şiddetlenmesine de sebep olabilmektedir. Gebelikte gelişen göze ait değişiklikler çoğunlukla geçicidir fakat nadiren kalıcı da olabilirler.

Adneksial değişiklikler kloasma, spider anjiom ve ptosisdir. Ön segment değişiklikleri içinde konjonktival kapillerlerde azalma ve konjonktival venüllerin granülaritesinde artış bulunmaktadır.

Gebelik süresince gözyaşı tabakasının kompozisyonunda değişimler olur. Millodot, gebe hastaların sıklıkla kontakt lensi takmalarından kısa bir süre sonra lenslerinin yağlı kaygan bir hale gelmesinden şikayetçi olduklarını belirtmiştir.


Gebelikte göz sağlığı

Lizozim, gözyaşı filminin yapışkan ögesidir ve hamilelikte de görüldüğü gibi yaygın ödem durumlarında lizozim salgılanması artar. Ayrıca korneada gebeliğin erken döneminde yeni oluşmuş krukenberg mekiği gözlenebilir ve bunun boyutu 3. trimester ve doğum sonrasında azalma eğilimindedir. Bunlara artan açı pigmentasyonu ve iris transilluminasyon defektleri gibi diğer pigment dispersiyon bulguları eşlik etmez.

Geç gebelikte progesteron ve aköz dışa akımındaki artış sıklıkla krukenberg mekiğinde azalmaya veya ortadan kalkmasına sebep olabilir.

Korneal kurvatürde artış, korneal kalınlıkta, refraktif indekste, akomodasyonda ve refraktif hatada değişiklikler, göz içi basıncında azalma gebelikte görülen diğer ön segment değişiklikleri olarak sıralamaktadır.

Arka segment değişikleri diabetik retiopatinin, merkezi seröz korioretinopatinin kötüleşmesi, periferal vitreokorioretinal distrofi ve retina dekolmanı riskinde artış ve non enfeksiyöz üveit üzerine yararlı etkileri içermektedir.

Görülebilecek önemli sistemik hastalıklar preeklampsi, Graves hastalığı ve multipl sklerozdur. Gebelikte gözü etkileyebilen intrakranial hastalıklar pseudotumor serebri, prolaktinoma ve Sheehan’s sendromudur.


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno