Gebelikte Addison (Pernisiyoz) Anemisi (Biermer-Adison hastalığı)


Biermer anemisi denilen hakiki Pernisiyöz anemiye gebelikte nadir rastlanır. Bu tip anemide anizositoz, makrositoz ve lökopeniye, folik asit yetmezliğine bağlı anemiden daha bariz bir şekilde rastlanır. Ayırıcı teşhis için serumdaki B12 vitamini dozajını yapmak veya cyanocobalamin emilimini ölçmek gerekir. Pernisiyöz anemi şüphe edilen gebeye 1000 mikrogram B12 vitamini verilir. Dört gün sonra kanda retikülosit krizi ve kemik iliğinde normoblastik reaksiyon incelenir. Eğer teşhis doğru ise bu pernisiyöz tipte bir anemidir. Teşhis doğru değilse megaloblastik bir anemidir o zaman derhal folik asit tedavisi uygulanmalıdır.

pernisiyoz anemi

pernisiyoz anemi

Megaloblastik anemi bağırsak parazitleriyle de meydana gelebilir. Paraziter ilaçlar gebelikte sakıncalıdır. Buna rağmen aneminin şiddetine göre anti amemik ve anti helmintik ilaçların gereklilik durumunda kullanılabilir. Antikonvülsif ilaçlar fenobarbital, primidone ve fenitoin megaloblastik bir anemiye sebep olabilir.

Pernisiyöz anemi Hiperkrom- Megablasitik cinste bir anemi şeklidir. Anemi gastrointestinal sistem bozukluklarıyla birliktedir. Kemik iliğinin işlev bozukluğundan dolayı alyuvarların yapımında bozukluk mevcuttur. Bu durum hemoglobin sentezini etkiler. Karaciğer ekstrelerinin tedaviye girmesinden önce bu hastalık daima ölüm ile neticelendiğinden Persinioza (Malign) adı verilmiştir. Bu anemi cinsi kuzey bölgelerinde yaşayan beyaz ırkta görülür. Hastalık 35–40 yaşlarının üstündeki erişkinlerde görülür. Erkek ve kadınların hastalığa yakalanma oranları aynıdır. Pernisiyöz aneminin nedeninde kalıtım önemlidir. Aynı aile fertlerinde aklorhidri daha yüksek oranda bulunmuştur.


Pernisiyözanın, alyuvar üretiminde rolü olan bir veya birkaç maddenin eksikliği sebebi ile alyuvarların olgunlaşmasındaki bir kusurdan ileri geldiği bilinmekle beraber bu maddelerin eksikliğinin alyuvar üretiminin hangi safhasında ve hangi mekanizma ile meydana geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Persinisiozalı hastalara oral yoldan verilen B12 vitaminin etkisi çok azdır. B12 vitamini mide suyu ile birlikte verilirse etkisi çok daha fazla olur. Bundan da anlaşıldığına göre intrensek faktör B12 vitamininin absorbsiyonunu kuvvetlendiren bir faktördür. B12 vitamini kobalt içeren tek biyolojik maddedir. Karaciğer, et, süt ve yumurtada çok az miktarda bulunur. Nükleik asit sentezinde önemli bir rol oynar. Hücre metabolizması
için B12 vitaminine ihtiyaç vardır.

Addison (Pernisiyoz) Anemisi (Biermer-Adison hastalığı) Belirtileri

Hastalık sinsi başlar, ay dede yüzü, soluk kirli sarı renk, hafif sarılık hali ilk bakışta dikkati çeker. Dil kırmızı renkte ve kabartıları silinmiştir (Hunter dili). Dile ait ilk şikayet ekşi gıdalarla dilin yanmasıdır. Hepatomegali saptanır. Dalak normal boyutlar içinde kontrol edilir. Kabızlık ve bağırsakta bol miktarda gaz rastlanmasına karşılık ishale nadiren rastlanabilir. Kalpte konjestif yetmezlik tablosu meydana gelir. Koroner skleroza bağlı ağrılar hissedilir. Aortta diastolik üfürüm duyulur. Sinir sistemine ait belirtiler bazen ilk semptom olarak karşımıza çıkar. Çabuk yorulma, ekstremitelerde uyuşma ve karıncalanma, mental depresyon ilk plandadır. Nörolojik bulgular medulla spinalis ve periferik sinir uçlarına aittir. Refleks kaybı, yürüme güçlüğü mevcuttur. Babinski pozitif bulunur.

Bu anemi için teşhiste Schilling testi uygulanır. Co60 ile işaretlenmiş radyoaktif B12 preparatları oral yoldan hastaya verilir. Normalde 24 saatte çıkan miktarı %15 iken persiniozada bu miktar %3’ün altındadır.

Addison (Pernisiyoz) Anemisi (Biermer-Adison hastalığı) Tedavisi

Karaciğer ekstrelerinin tedaviye girmesiyle önceleri sürvileri 1–3 sene olan persiniozalı anemik hastaların normal ömürlerini sürdükleri bir gerçektir. Karaciğer ekstreleriyle tedavi idame tedavisi olup B12 vitaminini kullanmak uygun olmaktadır. Birinci ay üç günde bir 100 mikrogram B12 vitamini Đ.M verilir. Hastalar 48 saatte subjektif iyilik hissi duyarlar. Birinci haftanın sonunda retikülosit krizi meydana gelir. Alyuvar sayısı ve hemoglobin miktarı ilk ay sonunda normal değerleri bulur. Nörolojik belirtilerin geriye dönmesi uzun sürer. Kan bulguları normal değerlere erişince günde 1-2 mikrogram B12 vitamini eklenir. Bazı gebeliklerde rastlanan makrositer anemilerde ve spru da B12 vitaminiyle kombine olarak verilen folik asit (5-10 mg.) ile iyi neticeler alınmıştır.


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno