elisa testi nedir

Gebelikte Kabakulak Enfeksiyonu

Gebelikte kabakulak enfeksiyonu Erişkinlerin yaklaşık %20’si kabakulak enfeksiyonuna duyarlı olup klinik belirti veren kabakulak enfeksiyonlarının üçte birini, doğurgan çağdaki adolesan ve erişkinler oluşturmaktadır. Gebelikte kabakulak atak oranı, genel popülasyondaki prevalansa bağlıdır. Aşılama öncesi dönemde gebelerde görülme oranı 0.8-1/10.000 olarak saptanmıştır. Yapılan prospektif vaka-kontrol …
mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno