Doğum Sonrası Depresyon ve Emzirme


Bebeğin beden ve ruh sağlığı için en uygun besin, anne sütüdür. Emzirme; annelik güdüsünün gelişmesine yardımcı olur, bebeğin duygusal gereksinimlerini karşılar ve anne ile bebek arasında güçlü bir bağ kurulmasını kolaylaştırır. Doğum sonrası depresyon ile emzirme ilişkisi birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmalardan birinde, doğum sonrası depresyonun emzirme üzerinde olumsuz etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada; doğumdan sonraki on iki ay içerisinde depresyonlu annenin emzirmeyi bırakma riskinin, depresif olmayanlara göre % 25 fazla olduğu bulunmuştur. Çalışmadaki bireylerin % 93‘ünde depresyon başlangıcı emzirme bırakıldığında ya da öncesinde meydana gelmiştir.

doğum sonrası depresyon ve emzirme

doğum sonrası depresyon ve emzirme

Araştırmalarda aynı zamanda doğum sonrası birinci haftada depresif belirtiler gösteren annelerin dördüncü ve sekizinci haftalarda emzirmeye yönelik öz yeterliliklerinin daha düşük olduğu, bebeklerini besleme ve besleme yöntemleri konularında daha fazla sorun yaşadıkları belirtilmiştir. Son yıllarda gerçekleştirilen bir çalışmada emzirmeye ilişkin erken dönemdeki olumsuz yaşantıların, doğum sonrası ikinci aydaki depresif duygu durumuyla ilişkili ve doğum sonrası ikinci ayda depresyonlu kadınların emzirmeye devam etme olasılıklarının depresyonlu olmayanlara göre daha düşük olduğu bulunmuştur.

Doğum sonrası depresyon ve emzirmeyi erken bırakma arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmalarda ise depresyonlu annelerin çocuklarını daha kısa süre emzirdiklerine dair bulgular elde edilmiştir. Depresyonun annenin benlik saygısına, bilişsel özelliklerine, sosyal çevre ve bebeğiyle olan etkileşimine olumsuz etkilerini de içeren birçok etken; emzirme sürecinde rol oynayabilir. Olumsuz depresif duygu durumunun artmasına, depresif ruh hali de olumsuz davranışlara neden olabilmektedir. Emzirme konusunda yetersiz olacağı fikrine kapılan anne, emzirmeye daha az istekli olabilir ve bu durum bebek besleme yöntemini etkileyebilir. Bu nedenle depresyonlu annelerin bebeklerinin, anne sütünün avantajlarından yararlanma olasılıkları düşüktür. Dahası duygusal bozukluk, bilişsel ve gelişimsel gecikme riski altındadırlar.


İlgili Konular;


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno