Doğum Sonrası Babalık DepresyonuDoğum sonrası yeni babalık depresyonu

Hamilelik ve doğum sonrası depresyondan yalnızca kadınların etkilendiğine dair yaygın bir inanç vardır. Bunun bir sonucu olarak, birçok araştırma kadınlara odaklanmıştır. Ancak depresyon doğum öncesi ve sonrası dönemlerde, kadınları olduğu kadar erkekleri de etkileyebilecek önemli bir sorundur. Baba adayının çocuğuyla güvenli ve destekleyici bir ilişki kurmak için gerekli zihinsel ve duygusal kaynakları oluşturması, en az yeni bebeğe bakım sağlama ve anneye yeni rolünde destek olması kadar önemlidir. Ancak bebeğin doğumuyla birlikte hızla gerçekleşecek olan değişikliklere karşı hazırlıksız ve karşı karşıya kalacağı taleplerden habersiz bir şekilde babalıkla yüzleşir.

Gerçekleştirilen bir çalışmada, erkeğin hayatının babalığa geçiş gibi önemli bir aşamasında 3 temel boyut gözler önüne serilmiştir; benlik imajında değişiklik, ikili ilişkiden üçlü bir ilişkiye geçiş ve sosyal çevrede değişiklikler. Aşağıda sırasıyla bu değişiklikler ayrıntılı olarak açıklanmıştır:

Babalık depresyonu

Babalık depresyonu

Benlik imajında değişiklik

Doğum öncesi dönemde, erkekler yavaş yavaş hayatlarının değiştiği gerçeğiyle yüz yüze gelmeye başlar. Hamileliği fiziksel olarak yaşamamaları, erkeklerin kimlik dönüşüm sürecini geciktirir. Erkekler, babalık rolünü aşama aşama üstlenir ve içselleştirirler. Karşılaştıkları zorlukların temelinde azalan bağımsızlıkları yatmaktadır. Durum üzerindeki kontrolünü kaybetme, yeni hayatına ayak uydurma ve onu kabullenme gerçeği gibi bileşenlerle karşı karşıya kalmak; sıklıkla huysuzluk, sinirlilik, anksiyete, hayal kırıklığı, negatif kendilik algısı gibi sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Doğum sürecinde yer almak erkek için babalığa geçiş sürecinin üstesinden gelmeyi öğrenmek açısından önemlidir. Bu olaya tanıklık etmek, babanın bebeğe bağlanmasını ve aralarında ilişki oluşturmalarını kolaylaştırır. Doğumda yer alan babaların çocuklarının mizaç özelliklerini ve 3-6 aylık dönemdeki kişilik özelliklerini daha doğru biçimde tanımlayabildikleri bildirilmiştir. Babanın doğum sürecinde üstlendiği rol; ilişki nitelikleri (çiftin karşılıklı anlayışlılık derecesi vb.), erkeğin kişiliği, çiftin doğuma ilişkin beklentileri ve kültürel faktörlerden etkilenebilir. Doğumdan sonra ise babalar hamilelik döneminde hayalini kurdukları baba imajını uygulamaya geçirme gerçeğiyle karşı karşıya gelirler. Babalığa dair olumlu, nispeten çatışma içermeyen benlik imajı oluşturmayı başarabilen erkekler bebeklerinin yaşantılarına daha fazla dahil olma konusunda yüksek bir isteklilik gösterirler. Benlik imajları çatışma içeren babalar ise yeni rolünün gerektirdiği beklentileri karşılamada zorluk çekebilir ve dışlanmışlık duygularıyla karşı karşıya kalabilirler.

Doğum sonrası babalık depresyonu

Doğum sonrası babalık depresyonu

Üçlü ilişki geliştirme

Hamileliğinin ilk aylarında, eşinin vücudunda belirgin bir değişiklik göze çarpmazken; erkekler, psikolojik olarak çocuğun varlığını kabul etmekte ve çocukla nasıl bir ilişkileri olacağını hayal etmekte zorlanabilir. Bu durum, babanın çocukla duygusal bir bağ oluşturmasında soruna yol açabilir. 3. aydan sonra kadında oluşan gözle görünür fiziksel değişimlerle birlikte çiftin ilişkisi gelişmekte olan üçüncü bir insanın psikolojik olarak gölgesinde kalmaya başlar. Eşle kurulan ikili ilişki kademeli olarak üçlü bir ilişkiye dönüşür. Bu aşamada, erkeklerin eşleriyle olan ilişkilerinin önemi belirginleşmektedir. Kadınlar, erkeklerin bebeğe ulaşımını kolaylaştırarak bu üçlü ilişkiyi kurmada onlara yardım eder ve babalık kimliğini doğrudan etkileyebilir.


Sosyal çevrede değişiklikler

Eş olmaktan baba olmaya geçiş, erkekleri yaşam tarzlarını biraz isteksizce olsa da yeniden düzenlemeye sevk edebilir. İlk dönemlerde ev işlerine dair iş bölümü yapmakta zorlanılır, ihtiyaç duydukları sosyal destek (örneğin çalışma takviminde esneklik) eksikliğinden şikayet edebilirler. Bazıları sosyal statülerindeki olası bir düşüş nedeniyle kariyerlerine odaklanıp bebeğe daha az zaman ayırmaları gerektiğini düşünebilir. Literatür, erkeklerin doğum sonrası dönemde iş ve sosyal aktivitelerinin değişmesini istemediklerini; başarılı iş performansı ve sosyal etkinliklere katılım ile babalık tatmin duygusunun pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu nedenle, babalar ailelerine pratik açıdan daha az yardım etme ve alışkanlıklarını değiştirmeme eğilimindedirler. Sosyal destek sağlayıcı tartışma grupları, bebek gelişimi ile ilgili verilen bilgiler bu dönemde çocuklarıyla daha iyi bir ilişki kurmalarında babalara yardımcı olabilir.

Doğum sonrası baba

Doğum sonrası baba

Eşin doğum sonrası depresyonu, babanın depresyonunun en önemli yordayıcılarından biridir. Doğum sonu depresyonu yaşayan annelerin eşlerinde depresyon görülme sıklılığının %24 ile %50 arasında olduğu bildirilmiştir. Boşanmış/ayrılmış olma, etnik bir azınlık üyesi olma, düşük sosyal destek, evlilik ilişkisinde zayıflık ve tatminsizlik, işsizlik, doğum öncesindeki beklentiler ve doğum sonrasındaki deneyimler arasındaki uyuşmazlık, ebeveynlik stresi, düşük baba-çocuk ilişki düzeyi, iş ve maddi baskılar nedeniyle algılanan stres, düşük benlik saygısı, ebeveyn rolüne ve bebek gelişimine ilişkin negatif algılar, tükenmişlik sorunu, yüksek saldırganlık düzeyi, bebeğe dair zor mizaç algısı, son zamanlarda yaşanan stresli yaşam olayları, uyuşturucu ve alkol kötüye kullanımı, düşük sosyal destek algısı, eşle ilgili çözüme ulaşmamış sorunlar (örneğin geçmişte yaşanmış cinsel istismar), annelik hüznü, doğum sonrası anksiyete, bebek mizaç problemleri vb. ile başa çıkma kapasitesi, kişilik tarzı babanın depresyonuyla değişen düzeylerde ilişkili faktörlerdir.

Babanın depresyonunun annenin depresyonuyla olan güçlü ilişkisinin aile sağlığı ve refahı açısından önemli etkileri vardır. Depresyonlu bir baba, annenin depresyonunun çocuk üzerindeki etkilerini artırabilir; iki depresif ebeveyn çocuk için sosyal, psikolojik ve bilişsel açıdan yüksek risk oluşturabilir. Diğer taraftan sağlıklı bir baba, annenin depresyonunun bebek üzerindeki zararlı etkilerine karşı çocuğu koruyucu bir rol üstlenebilir.

Makalemizle alakalı diğer konularımıza aşağıdaki bağlantılar aracılığı ile ulaşabilirsiniz.


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno