Doğum Evreleri ve Doğumda Rol Alan Faktörlerdoğum evreleri

doğum evreleri

Doğum yolu kemik pelvis ve yumuşak kısımlardan oluşmuştur. Normal doğumun gerçekleşmesi için doğum yolu ile doğum objesi arasında uyum olmalıdır.Doğum mekanizmasının iyi anlaşılabilmesi için; fetüsün bir cisim olarak şekli, büyüklüğü, dayanıklılığı, pelvis ile ilişkisi, yatışı, duruşu ve pelvise girme durumlarının incelenmesi gerekir. Fetüs başı, normalde gövdeden daha büyük olması nedeniyle doğum mekanizması yönünden en önemli vücut kısmını oluşturur. Doğumu yapan kuvvet; uterus kontraksiyonları, abdominal ve diyafragmatik kasların itici güçleri de doğum eyleminde rol alan faktörlerdendir. Kadınınn psikososyal durumu doğumda son derece önemli rol oynar. Kadınlar eylemde fiziksel yaralanma, ağrı gibi alışık olmadıkları durumlarla karşılaşma ve beden kontrollerini kaybetme endişesi yaşayabilirler. Eylemin ilerleyişi, kadının daha önce yaşadığı deneyim ve gerginlikten, aldığı çevresel desteklerden etkilenir. Eylemde korku yaşayan kadınların kan basıncında, solunum ve kalp hızında artma görülebilir. Aşırı maternal stres kadında kortizol ve katekolamin düzeyinin artmasına yol açar. Sonuçta vazokonstrüksiyon (damar kasılması ) oluşarak, uterus perfüzyonu azalır, bu nedenle kadında ağrı görülebilir.

Fetüs doğum için hazır ve olgunsa doğum genellikle 38-42 haftalar arasında başlar. Tüm medikal çalışmalara rağmen doğumun mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Fakat bazı önemli ipuçları bulunmaktadır. Mesala; östrojenin uterin kasları kastığı, yumuşamasını engellediği, sertleştirdiği ve özellikle serviksin silinmesini sağladığı bilinmektedir. Serviksteki kollojen lifleri kollagenaz ve elastaz enzimlerinin etkisiyle kırılırlar. Bu sırada hiyaluronik asit seviyesi artarken dermatan sülfat seviyesi düşer. Serviks daha ödemli hale gelir. Tüm bu değişikliklerin sonunda serviks zayıflar ve yumuşar. Tüm bunlar serviksin efasmanını oluşturur.

Doğumun Evreleri

Doğum eylemi dört aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Normal doğum sırasında vajinada açılma

Normal doğum sırasında vajinada açılma

Birinci Evre (açılma-dilatasyon)

Bu evre kendi içinde; latent, aktif, geçiş fazlarını içerir. Birinci evre doğumun en uzun evresidir.


Latent Faz

Düzenli kontraksiyonların başlaması ile başlar. Dilatasyon 0-3 cm‘dir. Nulliparlarda bu faz ortalama 8,6 saat sürer. 20 saati aşmaması gerekir. Multiparlarda ise ortalama 5,3 saat sürer. 14 saati aşmaması gerekir. Latent fazda uterus kontraksiyonlarının şiddet, süre ve sıklıkları artar. Kontraksiyonlar başlangıçta; 20-40 dakikada bir gelip, 3-30 sn sürer. Ortalama 25-50 mm/Hg‘dir (intrauterin pressure catheter ile). Kadın ağrıyla baş edebilir, konuşmaya meyillidir, gülümseyebilir. Heyecanlı olabilir. Hemşirenin kadını desteklemesi, kadının olumlu bir doğum deneyimi
yaşamasına ve ağrı ile baş edebilmesine yardım eder.

Aktif Faz

Dilatasyon 4 cm olduğunda başlar 8 cm olduğunda biter. Nulliparlarda bu faz ortalama 4,6 saat sürer (saatte 1,2 cm). Multiparlarda ortalama 2,4 saat sürer (saatte 1,5 cm). Kontraksiyonlar: 2-5 dakikada bir gelip, 40-60 saniye sürer. Ortalama 50-70 mm/Hg‘dir (intrauterin pressure catheter ile).

Geçiş Fazı

Dilatasyon 8-10 cm‘dir. Fetüs hızla aşağıya iner. Ortalama iniş oranı nulliparlarda saatte 1 cm, multiparlarda saatte 2 cm‘dir. Bu dönemin nulliparlarda 3 saatten, multiparlarda ise 1 saatten uzun sürmemesi beklenir. Kontraksiyonlar: 1,5-2 dakikada bir gelip, 60-90 saniye sürer. Ortalama 70-80 mm/Hg‘dir (intrauterin pressure catheter ile). Geçiş fazında kadın tüm enerjisini eylemle baş etmeye harcar, endişeli ve huzursuzdur.

Ayrıca kadında görülebilecek diğer bulgular; hiperventilasyon, yorgunluk, konuşulanları anlamada güçlük, kontraksiyon sırasında öfke yaşama, genel rahatsızlık, bel ağrısı, titreme, bacaklarda kramp, partner/eşin varlığı ve desteğine ihtiyacın artması, endişe ve korkularının artması, daha fazla katlanamadığının ifadesi, ilaç talep etmesi, bulantı, kusma, hıçkırık, terleme, ayak parmaklarını kıvırma, kontrolünü kaybetme, ağlama, bağırma‘dır.

İkinci Evre (itilme)

Serviksin tam olarak dilate olaması (10 cm) ile başlayıp, bebeğin doğumu ile sonlanır. Primiparlarda bu evre 30 dakika ile bir saat kadar sürer. Multiparlarda ise sadece birkaç kontraksiyon süresince ve en çok 30 dakika devam eder. Dilatasyon 10 cm olduğunda rektumda hissedilen basınç artar, ıkınma kontrolsüz gerçekleşir. Vajinal kanama gerçekleşebilir. Membranlar açılmadıysa açılır. Kontraksiyonlar ile başın iç rotasyonunu tamamlatıcı kuvvetlerinin artması sonucunda, baş feleksiyon habitusundan defleksiyona geçer ve perine üzerinden sıyrılarak vulvada görülmeye başlar. Her ıkınma sırasında perinenin çok gerildiği, gerilme dolayısıyla anemik bir durum meydana geldiği görülür ise bu perinenin yırtılacağı anlamına geldiği için perine bölgesine bir kesi yapılabilir. Buna epizyotomi denir. Fetal baş son bir ağrı ve ıkınma ile perineden sıyrılarak doğar. Fetüs dış rotasyonunu yapar, üst ve alt omuz doğar. Gövdenin çıkışı bir özellik göstermez.

Üçüncü Evre (halas)

Bebeğin doğumundan başlayıp, plasentanın ayrılıp atılmasıyla son bulur. Plasentanın ayrılıp atılması 5 dakika ile 30 dakika arasında gerçekleşir. Bebeğin doğumundan sonra uterus kasılır, uterusun kasılmasıyla plasenta kendini küçülen endometriuma uyduramaz. Kasılmanın oluşturduğu basınçla desidua bazalis, desidua spongiozadan ayrılır.

Dördüncü Evre (erken postpartum)

Plasentanın doğumundan sonraki 1-4 saati içerir. Bu dönemde kadının fiziksel ve ruhsal durumu stabilleşir. Normal bir doğumda 250-500 ml kan kaybedilebilir. Kadın vital fonksiyonlar, fundus ve kanama kontrolü yönünden değerlendirilir.


Yorumlar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mraniye escort
maltepe escort
Pendik Escort
Ataşehir Escort
turk porno